Information

Kontakt:

Swede Space Design International AB
Häggvägen 5
SE-185 39 VAXHOLM
Telefon: +46-(0)8-220250, Mobil: +46-(0)70-74 74 137

Vi är ett företag som startade 2007 med inriktning på nya produkter som har bra kvalitet, ergonomi och design.

Produktutveckling

Vi utvecklar nya ergonomiska produkter för butiker och kontorsmiljöer.

Försäljning

Vi säljer egna utvecklade produkter. Produkterna är svensktillverkade med krav på hög kvalitet och lång livslängd.

Garanti

Garanti gäller för två år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte för skador eller brister som beror på felaktig anslutning, felaktigt handhavande, ovarsam transport, reparations- eller ombyggnadsförsök av icke-auktoriserade personer.

Vid garantiärende betalar Swede Space Design Int. AB returfrakten.
Garantianspråk hanteras i Sverige.

GDPR, dataskyddsförordning

Mailadress är den enda personuppgiften som Swede Space Design International AB har om sina kunder.

Personuppgiften sparas enbart om det behövs för ändamålet, vilket t.ex. är att skicka information till Swede Space Design International AB:s kunder.

Personuppgifterna skyddas med lösenord som enbart en person hos Swede Space Design International AB har tillgång till. Uppgifterna sparas lokalt i företaget.  Personuppgifterna används enbart inom företaget.

Nätverket där personuppgifter hanteras är skyddad med lösenord och brandvägg. Lösenord byts ut en gång i månaden.

Lokal där personuppgifterna förvaras är skyddad med larm.

Personuppgifter som inte behövs mera för ändamålet, makuleras inom två månader.

Begäran att få information om sina registrerade personuppgifter, skicka ett brev till: Swede Space Design International AB,  Häggvägen 5, 185 39 VAXHOLM.

 

Kassalåda 112